+46 704-47 29 62 pernilla@pkommunikation.se
GOODFELLOWS INKÖP

GOODFELLOWS INKÖP

PRINT. Goodfellows Inköp stöttar bygg- och industriföretag med olika typer av inköpsrutiner och tar ansvar för delar eller hela inköpsprocessen.  Utmaningen låg i att paketera Goodfellows tjänster på ett tydligt, enkelt och lättförståeligt sätt där nyttan och...
ANNONSKAMPANJ ELLOS HEM

ANNONSKAMPANJ ELLOS HEM

ANNONSKAMPANJ ELLOS HEM I LEVA & BO PRINT. Annonskampanj för Ellos hemavdelning i Expressens Leva & Bo under våren 2014. Man ville öka kännedomen om Ellos hemsortiment på ett mer redaktionellt och inspirerande sätt än tidigare. Kampanjen bestod av tre delar;...