+46 704-47 29 62 pernilla@pkommunikation.se

KOMPLETTERANDE BEHANDLINGAR

GRAFISK IDENTITET. Komplementet.se är ett forum på nätet där kunskap och erfarenhet om kompletterande medicinbehandlingar finns samlat för individer som inte blivit hjälpta av den vanliga läkarvården. Den grafiska identiteten skulle kännas medicinskt trovärdig men inte för klinisk. Värme och personlighet låg nära och känslan av naturens läkande kraft. ”K:et” symboliserar ett träd som grenar ut sig i olika vägval där Komplementet.se är ett hoppfullt alternativ som skapar ny livskraft och energi.