+46 704-47 29 62 pernilla@pkommunikation.se

PEDAGOGISKT LÄROMEDEL

GRAFISK DESIGN/ILLUSTRATION. På uppdrag av Göteborgs Stads Lokalförvaltning och i samarbete med Kentor AB fick P. Kommunikation i uppdrag att ta fram illustrationer till en nya App avsedda för ungdomar i årskurs 4-9. Syftet med appen är att på ett roligt och pedagogisk sätt, bli medvetna om vardagens energiförbrukning.

Appen består av fem olika rum kopplat till skolmiljön: TVÄTT & STÄD, UNDERVISNINGSKÖK, LÄRARKONTOR, LÄRARRUM och KLASSRUM. Genom att klicka på energikällorna i rummen, lägger man in olika lamptyper samt förbrukningstimmar som resulterar i ett slutvärde.