+46 704-47 29 62 pernilla@pkommunikation.se

PRINT. Goodfellows Inköp stöttar bygg- och industriföretag med olika typer av inköpsrutiner och tar ansvar för delar eller hela inköpsprocessen. 

Utmaningen låg i att paketera Goodfellows tjänster på ett tydligt, enkelt och lättförståeligt sätt där nyttan och trovärdigheten blev tydligare än tidigare. Resultatet blev en 4-sidig folder med nya texter, profilering av tjänster och erbjudanden baserat på deras grafiska profil.